Odpowiedzi

2010-01-14T14:58:59+01:00
Woda pobiera energię cieplną:
m1 = ?
cw1 = 4200 J.kg*C
T1 = 10 C
żelazo oddaje energię cieplną
m2 = 1kg
cw2 = 449 J/kg*C
T2 = 80 C
temperatura mieszaniny T3 = 20 C
Q1 = Q2 (energia pobrana = energii oddanej= zasada bilansu cieplnego)
m1*cw1*delta T1 = m2 *cw2 * delta T2

m1 = m2*cw2*delta T2 /cw1*delta T1

delta T1 = T3 - T1 = 10 C
delta T2 = T2 - T3= 60 C

m1 = 1 kg * 449 J/kg*C* 60 C/ 4200 J/kg *C*10 C

m1 = 26940 J /42000 J/kg
m1 = 0,64 kg