I. W WODZIE WYKRYTO JONY:Cl⁻,Ca ²⁺,PO₄³⁻,Na⁺,S²⁻,NO₃⁻.NAPISZ NAZWY SOLI,KTÓRE ZOSTAŁY ROZPUSZCZONE W WODZIE.uzupełnij!!!
sól numer 1
nazwa związku chemicznego:
wzór sumaryczny:
WARTOŚCIOWOŚĆ
metalu:
reszty kwasowej:
równanie reakcji dysocjacji jonowe:
sól numer 2
nazwa związku chemicznego:
wzór sumaryczny:
WARTOŚCIOWOŚĆ
metalu:
reszty kwasowej:
równanie reakcji dysocjacji jonowe:
sól numer 3
nazwa związku chemicznego:
wzór sumaryczny:
WARTOŚCIOWOŚĆ
metalu:
reszty kwasowej:
równanie reakcji dysocjacji jonowe:
sól numer 4
nazwa związku chemicznego:
wzór sumaryczny:
WARTOŚCIOWOŚĆ
metalu:
reszty kwasowej:
równanie reakcji dysocjacji jonowe:
sól numer 5
nazwa związku chemicznego:
wzór sumaryczny:
WARTOŚCIOWOŚĆ
metalu:
reszty kwasowej:
równanie reakcji dysocjacji jonowe:
sól numer 6
nazwa związku chemicznego:
wzór sumaryczny:
WARTOŚCIOWOŚĆ
metalu:
reszty kwasowej:
równanie reakcji dysocjacji jonowe:
sól numer 7
nazwa związku chemicznego:
wzór sumaryczny:
WARTOŚCIOWOŚĆ
metalu:
reszty kwasowej:
równanie reakcji dysocjacji jonowe:II.napisz równania reakcji otrzymywania siarczanu(VI)sodu ośmioma sposobami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PROSZĘ O SZYBKIE I DOBRE ROZWIĄZANIE-DZIĘKUJE

1

Odpowiedzi

2009-09-27T15:34:08+02:00
Sól 1
nazwa: chlorek potasu
wzór sumaryczny: KCl
wartościowość metalu: I
wartościowość reszty: I

Sól 2
nazwa: bromek wapnia
wzór: CaBr₂
wartościowość metalu: II
wartościowość reszty : I

Sól 3
nazwa: fosforan (V) litu
wzór : Li₃PO4
wartościowość metalu: I
wartościowość reszty: III

Sól 4
nazwa: jodek sodu
wzór : NaI
wartościowość metalu: I
wartościowość reszty: I

Sól 5
nazwa: siarczek baru
wzór: BaS
wartościowość metalu: II
wartościowość reszty: II

Sól 6
nazwa: azotan (V) magnezu
wzór: Mg(NO₃)₂
wartościowość metalu: II
wartościowość reszty: I

Sól 7? Ale podałaś tylko sześć jonów!

Równanie reakcji:
1. 2 NaOH + H₂SO₄ -> Na₂SO₄ + 2 H₂O
2. 2 Na + H₂SO₄ -> Na₂SO₄ + H₂^
3. Na₂O + H₂SO₄ -> Na₂SO₄ + H₂O
4. SO₃ + 2 NaOH -> Na₂SO₄ + H₂O
5. Na₂O + SO₃ + Na₂SO₄
6. BaSO₄ + 2 Na -> Na₂SO₄ + Ba
7. Na₂S + PbSO₄ -> Na₂SO₄ + PbS (osad)
8. FeSO₄ + 2 NaOH -> Na₂SO₄ + Fe(OH)₂ (osad)

36 3 36