Odpowiedzi

2010-01-14T15:07:20+01:00
Część zdania, nazywa sposób wykonywania czynności, miejsce, czas, przyczynę, cel, warunek.Odpowiada na pytania: Jak? Gdzie? Kiedy? Po co? Dlaczego? Informuje o okolicznościach, najczęściej jest określeniem czasownika, przymiotnika, przysłówka.
1 1 1
2010-01-14T15:08:14+01:00
Okolicznik- część zdania pełniąca funkcję określenia czasownika, Uzupełnia czasownik o dodatkowe elementy, bez których wypowiedź jednak byłaby niekompletna.Odpowiada na pytania miejsca, czasu, przyczyny, celu, warunku, sposobu, przyzwolenia.