1.Bok sześciokąta foremnego ma 2,17cm.oblicz sumę długości jego wszystkich najdłuższych przekątnych.
2.Oblicz pole i obwód trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych długości 4m i 7m.
3.Oblicz objętość prostopadłościanu o wymiarach 20cm, 4dm,0,5m.

1

Odpowiedzi

2009-09-27T15:53:19+02:00
1.
a = 2,17cm
najdłuższa przekątna - 2a
2 razy 2,17cm= 4,34cm
są trzy najdłuższe przekątne
3 razy 4.34cm= 13,02cm
Odp. Suma długości jego wszystkich najdłuższych przekątnych
wynosi 13.02cm.
2.
Obwód: z twierdzenia Pitagorasa a do kwadratu + b do kwadratu = c do kwadratu
4 do kwadratu+ 7 do kwadratu = c do kwadratu
16 + 49 = c do kwadratu
65 = c do kwadratu
c= 8 całych i pierwiastek z 1
Ob; 4cm+7cm+8 całych i pierwiastek z 1= 11cm + 8 całych i pierwiastek z 1
P: 1/2 a razy h
a= 4cm
h=7cm
P=1/2 razy 4cm razy 7cm = 14cm
Odp. obwód wynosi 11cm + 8 całych i pierwiastek z 1, a pole wynosi 14cm.
3.
Objętość: a razy b razy c
a - 20cm= 2dm
b - 4dm
c - 0,5m= 5dm
20cm x 4dm x 5dm = 40dm
Odp.; Objętość wynosi 40dm.