Odpowiedzi

2010-01-14T15:15:58+01:00
Metale szlachetne to zwyczajowa nazwa metali odpornych chemicznie.Metale szlachetne zaliczamy do metali nieżelaznych ciężkich.Metale szlachetne bardzo słabo reagują z innymi pierwiastkami, przez co prawie nie ulegają korozji, nie roztwarzają się też w większości kwasów, nie reagują z wodą, ani z gorącą parą wodną; są odporne na działanie stężonego kwasu solnego i innych kwasów beztlenowych.Ponieważ nie wypierają wodoru z kwasów, ulegać mogą jedynie działaniu kwasów utleniających lub mieszanin kwasów z czynnikami utleniającymi, np. większość z metali szlachetnych można rozpuścić w wodzie królewskiej.

Tu jest 4 zdania.pilsss daj naj
to jest z wikipedia.pl
9 3 9
2010-01-14T15:16:19+01:00
Metalami szlachetnymi nazywamy metale wykazujące dużą odporność na korozje w powietrzu jak i środowisku wilgotnym. Są odporne na działanie agresywnych środowisk chemicznych. Posiadają one dużą gęstość i dobrą plastyczność a także wysoką temperaturę topnienia z wyjątkiem srebra i złota. Wśród metali szlachetnych wyróżnia się srebro, złoto i platynę oraz inne metale z grupy platynowców tj.: pallad, rod, ruten, osm i iryd.
15 2 15