Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T15:21:35+01:00
Baśń :
Dominują w niej elementy fantastyki;
opowiada o siłach nadprzyrodzonych,
cudownych zdarzeniach,
nadnaturalnych postaciach i zjawiskach.
Jedną z ważniejszych cech baśni jest nieokreślony czas akcji. Zawiera ludową mądrość, przedstawia wierzenia ludowe i magiczne;
baśń może być osnuta na podaniach, legendach.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9B%C5%84
Przypowieść :
Posługuje się narracją, w której postacie i zdarzenia pełnią rolę nosicieli i zarazem przykładów prawd uniwersalnych.
Fabuła ulega zwykle schematyzacji, realia zaś występują w postaci zredukowanej.
Interpretacja przypowieści wymaga sięgnięcia do znaczeń alegorycznych lub symbolicznych.
Przypowieść była szczególnie rozpowszechniona w literaturze religijnej Dalekiego i Bliskiego Wschodu.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przypowie%C5%9B%C4%87
Powiastka filozoficzna :
narracja
proza
ilustruje i propaguje wybraną ideę światopoglądową
lub moralną
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiastka_filozoficzna

Pozdrawiam! :)
13 4 13