Odpowiedzi

2010-01-14T15:42:37+01:00
Władysław Wygnaniec-Śląsk, Dzielnica Senioralna
Mieszko Stary- Wielkopolska
Bolesław Kędzierzawy- Mazowsze
Henryk Sandomierski- Ziemia Sandomierska
Kazimierz Sprawiedliwy- Ziemia Łęczycka

straty rozbicia
-utrata ziemi lubuskiej i pomorza zachodniego
-zagrożenie krzyżackie i tatarskie
- wyodrebnienie grup społecznych
- chrześcijaństwo przyczyniło się do wzbogacenia kultury polskiej
- rozkwit rolnictwa i handlu
- bogacenie się mieszkańców
- rodziły się podstawy samorządności i podmiotowości społeczeństwa
1 2 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T15:49:21+01:00
W dziedziczne władanie synowie B. Krzywoustego otrzymali:
Władysław II zwany Wygnańcem - Śląsk
Bolesław Kędzierzawy - Mazowsze z Kujawami
Mieszko Stary - Wielkopolska
Henryk Sandomierski- ziemię sandomierską

Każdy z nich mógł przekazać swą ziemię następcy.
Ustalenia testamentu miały służyć zachowaniu jedności państwa i zapobieganiu bratobójczym walkom o tron. Jednak statut Bolesława Krzywoustego i zasada senioratu zostały obalone zaledwie kilka lat po jego śmierci. W 1138r. w Polsce rozpoczął się okres rozbicia dzielnicowego, który trwał do 1320r.

W tym okresie kraj znalazł się w obliczu silnych zagrożeń zewnętrznych, rozbicie oznaczało osłabienie militarne. Wzmógł się napór książąt i margrabiów niemieckich na ziemie zachodnie oraz czeskich na Śląsk. Mimo podziałów dzielnicowych nie uległo zatarciu poczucie jedności w społeczności polskiej.