Odpowiedzi

2009-09-27T15:41:34+02:00
By five o'clock I will have worked out the problem in algebra
( Do godz. 17 rozwiążę to zadanie z algebry)

By that time I will have eaten my lunch.
( do tego czasu zjem swój lunch)

Lunch will have been eaten before 2p.m.
(Przez 14-tą lunch będzie zjedzony)

This work will have been finished by next week.
(Praca ta zostanie ukończona do przyszłego tygodnia)

All books will have been given back to the library by next month
(wszystkie książki zostana zwrócone do biblioteki do przyszłego miesiąca)

By January I will have been working for you company for one year. [Od stycznia będę pracować dla waszej firmy już rok.]

By next Monday they will have been living together for 3 weeks. [Od przyszłego poniedziałku będą mieszkać razem już 3 tygodnie]

By noon she will have been driving for 12 hours without a break. [Od południa będzie prowadzić już 12 godzin bez przerwy.]