Nauka i kultura Asyrii.
Proszę, wypiszcie co umieli asyryjczycy, jakie mieli osiągnięcia naukowe i wszystko co można podciągnąć pod ich kulturę i naukę.
Daję aż 60 pkt. Za najlepszą odpowiedź 50% więcej. Tylko poważne rozwiązania. Pilne.

2

Odpowiedzi

2009-09-28T13:51:19+02:00
Asyryjiczycy byli pierwszym krajem nieżydowskim do którego Bóg posłał proroka nawołującego go do upamietania.

Aszur pierwszej stolicy Asyrii, zikkurat powstał w XIII wieku pne, był poświęcony bogowi Aszurowi.

Niestety tyle pamiętam ktoś mi kiedyś opowiadał wybacz :/ .
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-28T15:46:37+02:00
Militaria

Zgodnie z asyryjską taktyką wojenną centrum pozycji bojowej zajmowały rydwany bojowe, na skrzydłach natomiast ustawiała się piechota w hełmach, zbrojach i z tarczami oraz oddziały pomocnicze. Do produkcji broni zastosowali żelazo, podczas gdy inne cywilizacje używały wyrobów z brązu. jako pierwsi wprowadzili jazdę konną ok. 875 r. p.n.e. Państwo posiadało stałą, regularną armię.

Prawo

Stworzone przez Asyryjczyków prawo cechowała surowość, wśród kar funkcjonowało np. obcinanie ucha, dolnej wargi, palca, kastracja, szpecenie twarzy gorącą smołą.

Gospodarka

W asyrii dominowało rolnictwo, w którym stosowano z powodzeniem ulepszony typ pługa, rozwijało się także ogrodnictwo.

Sztuka

W Niniwie, Kalach, Durszarrukin i Assurze powstały olbrzymie zespoły pałacowe z bogatą rzeźbą ornamentalną, przedstawiającą sceny batalistyczne, polowania i ceremonie religijne. Założyli ogromną bibliotekę w Niniwie, której księgozbiór liczył ponad 22 000 glinianych tabliczek, na których zapisano poezję, teksty literackie, historyczne, filozoficzne, medyczne i astronomiczne oraz dokumenty gospodarcze. Jeśli chodzi o osiągnięcia, Asyryjczycy byli kontynuatorami dokonań Sumerów, a jedynie do tematów religijnych oraz wojennych załączyli także przedstawianie polowań.
4 4 4