Oblicz łączny koszt uzytkowania w miesiącu stycznie:
a)lodówki o mocy 800wat pracujacej 6 godzin dziennie
b)telawizora om mocy 140wat pracującego 5 godzin dziennie
c)zelaska o mocy 1 kg wata pracujacego 1 godzine dzennie
Przyjmij cenę 0,35 za 1 kWh

1

Odpowiedzi

2010-01-14T15:49:42+01:00
Energia zużyta w ciągu miesiąca przez:
lodówkę
Wl=P*t=800W*31*6h=148800Wh=148,8kWh
telewizor
Wt=140W*31*5h=21700Wh=21,7kWh
żelazko
Wż=1000W*31*1h=31000Wh=31kWh
łączna energia
W=Wl+Wt+Wż=148,8kWh+21,7kWh+31kWh=201,5kWh
K=k*W=0,35zł/kWh*201,5kWh=70,53zł