Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-14T15:36:11+01:00
Skutki:
- umocnienie nastrojów patriotycznych (polacy pokazali, ze ejdnak są w stanie zapłacić wysoką cenę za niepodległość i przetrwają)
- poległy tysiace powstańców
- zubożenie kraju
- represje wobec uczestników powstania i ich rodzin
- ożył spór o celowośc powstań
- wielu uczestników lub tylko sympatyków powstania zesłano na Syberię lub do pracy w kopalniach na Uralu
- likwidacja resztek odrębności Królestwa Polskiego
- represje Polaków i masowe zsyłki na Syberię, zintensyfikowanie rusyfikacji
- straty ludnościowe, materialne i moralne
- rozwój procesu uwłaszczeniowego, zapoczątkowanie tworzenia się nowoczesnego społeczeństwa
- kolejna tragiczna rocznica wspominana i dyskutowana do dnia dzisiejszego
19 4 19
2010-01-14T15:38:09+01:00
Represje wobec ziem: nie podlegały refomie terytorialnej
represje wobec ludności: konfiskata majątków, wywózki na Syberię
polityka rusyfikacji: Zakaz działalności kulturowej i oświatowej
likwidacja uczelni żywych

13 4 13