Odpowiedzi

2010-01-14T15:55:06+01:00
Zemsta jest komedią, ponieważ
-komizm sytuacji np. 1.scena spotkania Cześnika z Rejentem (wstęp do końcowej zgody), która opiewa szlachecką cnotę gościnności, zdolną przezwyciężyć nawet nienawiść do wroga. 2. Dyktowanie listu Dyndalskiemu przez Cześnika 3. Niemal wszystkie sceny, w których występuje Papkin, a szczególnie pisanie testamentu. 4. przesłuchiwanie murarzy przez Rejenta i tworzenie fałszywych zeznań. 5. Zrzucenie Papkina ze schodów, co spowodowało jedynie nieład w wyglądzie bohatera.
-komizm językowy np. Bohaterowie Fredry posługują się językiem zróżnicowanym stylistycznie, który odpowiada ich charakterom 1. Język Rejenta- jest pełen barokowego upiększania, z licznymi słowami łacińskimi i składnią charakterystyczną dla oratorskiego języka czasów saskich. 2. Język Cześnika i Dyndalskiego- zwykły język niewykształconej szlachty, pełen porzekadeł typu ,,mocium panie" i nieporadności w wyrażaniu myśli. 3. Język Papkina- przesadny szczególnie w przemówieniach lub zwrotach do dam. Bohater tworzy neologizmy.
- komizm postaci np. 1. Cześnik i Rejent są postaciami podstępnymi, a jednocześnie naiwnymi 2. Papkin jest zarozumiały, a jednocześnie tchórzliwy. Przez cały utwór obserwujemy rozbieżność między tym, co Papkin robi, a tym co mówi. 3. Plany Cześnika względem Podstoliny wykazują jego wyrachowanie, a jego nieśmiałość wobec kobiet i jednoczesne oznaki podstarzałości wywołują sytuację komiczną.
3 3 3