Mam do was prośbę:
OPISZE mi Ktoś ciekawa postać najlepiej Arystoteles, Homer, J.Cezar (ktoś znany z epoki starożytności).
->>Nie chce pracy kopiowanej z neta...<--
Chce prace zrobiona własnymi słowami, najlepiej na 1 stronę A4 ;)
Pomoże mi ktoś? Pilnie Potrzebne na dziś !!
Oczywiście daje naj ;D

1

Odpowiedzi

2010-01-14T16:21:15+01:00
Był rzymskim wodzem , mężem stanu , potomkiem arystokrytycznego rodu julijskiego .Po ojcu - potomek Eneasza , syna Wenery , po matce - króla Ankusa Marcjusza ) . Cezar , Gajusz Juliusz Cezar żył w okresie 102 lub 100 do
44 r. p.n.e. Podczas proskrypcji sullańskich popadł w niełaskę i został wygnany z Rzymu . Schronienie uzyskał w Azji Mniejszej . W roku 78 p.n.e. , po śmierci Sulli pwrócił do Rzymu .Rozpocznając karierę senatorską został kwestorem . Było to w roku 68 p.n.e. Urząd edyla objął w roku 65 p.n.e. Wówczas zyskał popularność oraz względy ludu , głownie za sprawą wystawnych igrzysk . Wtedy też zbliżył się do najbogatszego człowieka Rzymu Marka Licyniusza Krassusa , przywódcy ewitów .
Dwukrotnie posądzony został o spisek . Od 64 roku p.n.e był pretorem .Opowiadał się przeciw karze śmierci dla spiskowców , której to kary domagali się Cyceron i Katon Młodszy . Pomiędzy nim a Cyceronem zaistniał w owym czasie konflit . W roku 63 p.n.e. Cezar otrzymał godność najwyższego kapłana ( pontefix maximus ) , zaś w roku 61 p.n.e urząd namiestnika Hiszpanii Dalszej , gdzie ujawniły się jego talenty przywódcze i organizatorskie . Zwyciężył zbuntowanych Luzytanów , zreorganizował finanse prowincji . W tym okresie odzyskał utracony wcześniej majątek . W roku 60 p.n.e. powrócił do Rzymu .Wykorzystał konflikty pomiędzy Senatem a Pompejuszem Wielkim . Zawarł tajne porozumienie z Pompejuszem i Krassusem ( tzw . triumwirat ) i w roku 59 p.n.e został konsulem , przeprowadzając bez zgody senatu postulaty triumwirów , między innymi
podział gruntów między weteranów Pompejusza .
W roku 58 p.n.e. został namiestnikiem Galii Przedalpejskiej i Zaalpejskiej
( Narbońskiej ) .Podbił do 56 r p.n.e. całą prowincję , pokonująć Helwetów , Garmanów pod wodzą Ariowista oraz interweniując w spory między plemionami galijskimi . Stłumił powstanie Gallów pod wodzą Wercyngetoryksa , pokonując jego wojska pod Alezją .
Rosnąca popularność Cezara zaniepokoiła senat .Senat starał się ograniczyć wpływy Cezara powierzając konsulat Pompejuszowi. Rozpadł się triumirat po śmierci Krassusa . Cezara pozbawiono prawa zaocznego ubiegania się o konsulat .Domagano się wcześnieszego oddania dowództwa .
Cezar zaplanował zamach stanu i w roku 49 p.n.e przekroczył rzekę Rubikon stanowiącą umowną granicę Rzymu . Wypowiedział wówczas sławne słowa : alea iacta est !
Wojna domowa rozpoczęła się zajęciem przez Cezara Rzymu . W roku 48 p.n.e Cezar pokonał Pompejusza na terenie Grecji . Następnie Cezar wyprawił się w stronę Egiptu . Wmieszał się w spory dynastyczne ( woja aleksandryjska ) i osadził na tronie Kleopatrę VII . W roku 47 p.n.e. zajął Bitynię .
Wrócił tryumfalnie do Rzymu i skumulował w swoich rękach wiele urzędów .Sprawował faktyczną dyktaturę i jednowałdztwo .
Przeprowdził szereg reform .Między innymi zwiększył autonomię miast italskich , zatwierdził kilka ustaw agrarnych ,załozył kolonie rzymskie w prowincjach .Jego władzę przerwał niespodziewania zamach w marcowe idy - 15.03.44 r p.n.e. Na czele spiskowców stali Brutus i Kasjusz
Cezar pozostwaił po sobie cenną spuściznę literacką oraz prace hisoriograficzne , które charakteryzowała tendencyjność polityczna .
1 5 1