Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T16:39:07+01:00
1.Ciepło potrzebne do stopienia lodu
Q₁ = m × Ct = 2 kg × 335000 [J/kg] = 670000J

2. Ciepło potrzebne do podgrzania do 100 C wody powstałej z lodu

Q₂ = m × Cw × ΔT
ΔT= T₂ - Tt = 100 ⁰C - 0⁰C = 100⁰C
Q₂ = 2kg × 4200 [J/kg×⁰C] × 100⁰C = 840000J

3. Ciepło potrzebne do wyparowania wody
Q₃ = m × Cp = 2 kg × 2258000 [J/kg] = 4516000 J


Qc = Q₁+Q₂+Q₃ = 6026000J
Sprawdź rachunki bo robiłem to na szybko i mogłem się pomylić! Natomiast sam sposób rozwiązania jest na pewno prawidłowy!