Odpowiedzi

2010-01-15T19:37:01+01:00
2. duchowosc sztuki bizancjum uwydatniono w obrzedach i malarstwie
W życiu religijnym Bizantyńczyków wielkie znaczenie mial kult ikon ( greckie "eikon" - obraz), malowanych na drewnie lub wykonywanych na innych materiałach obrazów przedstawiających Chrystusa, matke Bożą i świętych. w VIII i IX wieku w Bizancjum trwał gorący spór na temat tego, czy ikonom mozna oddawac cześc religijną. Ostatecznie Kościół uroczyście potwierdził, że kult oddawany ikonie nie dotyczy jej samej, lecz odnosi się do osoby na niej wyobrażonej i ikony winny odbierac należna im cześc.
Bizancjum wywierało ogromny wpływ na kulture Europy. Tworzyli tu wybitni uczeni, pisarze, archtekci, malarze, złotnicy. W Bizancjum powstawały dzieła literackie, pisane głównie w języku greckim: prace filozoficzne, matematyczne, przyrodnicze i astronomiczne. Rozwijała sie poezja zarówno religijna, jak i o tematyce swieckiej. spisywano wiele żywotów świętych oraz tekstów teologicznych. Wysoki poziom osiągnęło kronikarstwo bizantyńskie. Jednym z najwybitniejszych kronikarzy był Propokiusz z Cezarei, który opisał panowanie Justyniana wielkiego. Szczególne znaczenie w sztuce bizantyńskiej miało malarstwo ikonowe. Rozwijało się tez malarstwo książkowe. Wnętrza budowli dekorowano freskami i mozaikami o duzej wartości artystycznej.
Osiągnięcia cesarstwa bizantyńskiego wzbudzały podziw wśród sąsiadujących z nimi ludów, które starały sie naśladowac Bizantyńczyków w różnych dziedzinach życia. Władcy tych ludów budowali i ozdabiali swoje siedziby na wzór bizantyński, sprowadzali kosztowne jedwabie i klejnoty. Niektóre ludy przyjęły tez chrzest za pośrednictwem bizancjum.