Zad.1 Oblicz objętość sześcianu o krawędzi:
a)7,1cm b)20 m

Zad.2 Prostopadłościan ma wymiary 20cm x 12dm x 0,5m. Wyraź objętość tego prostopadłościanu w centymetrach sześciennych oraz metrach sześciennych.

Zad.3 Wyraź w litrach i mililitrach objętości prostopadłościanów o wymiarach:
a) 4dm x 2,5dm x 3dm b) 50cm x 30cm x 80cm
c) 3,5dm x 85cm x 40cm d) 1,5m x 1dm x 1cm


z góry dzięki ;] Dam naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T16:07:55+01:00
Zad2
1dm=10 cm
12dm=120 cm
1m=100 cm
0.5m=50 cm

rozw
20 cm*120cm *50 cm=120000cm3
1m3=1000000cm3
1cm3=0,000001m3

120000cm3*0,000001m3=0,12m3

zad 3

a)30dm3 =30 l = 30000ml
b)120000cm3=120dm3=120l=120000ml
c)119 dm3=119l=119000ml
d)15dm*1dm*0,1dm=1,5l=1500ml