Zeszyt i ołówek kosztują 2 zł i 75 gr .Zeszyt jest drozszy od ołówka o 95 gr.Ile kosztuje zeszty a ile ołówek


zad.2
Suma trzech kolejnych parzystych liczb naturalnych wynosi 4044.Znajdz te liczby


zad.3
Do Muzeum Narodowego w Warszawie na wystawę malarstwa polskiego przyjechały dwie wycieczki.W jednej uczestniczyło trzy razy więciej osób niż w drugiej.Razem przyjechało 168 osób.Ile osób uczetniczyło w każdej z wycieczek
błagam o pomoc rozwiążcie te 3 zadania mmm

2

Odpowiedzi

2010-01-14T15:59:14+01:00
Zeszyt i ołówek kosztują 2 zł i 75 gr .Zeszyt jest drozszy od ołówka o 95 gr.Ile kosztuje zeszty a ile ołówek

x-cena ołówka
x+0,95 cena zeszytu

x+x+0,95=2,75
2x=1,8
x=0,90

ołówek 90 gr, zeszyt 1 zł 85 gr

zad.2
Suma trzech kolejnych parzystych liczb naturalnych wynosi 4044.Znajdz te liczby

x- pierwsza liczba
x+2 - druga liczba
x+4 - trzecia liczba

x+x+2+x+4=4044
3x=4038
x=1346

x- pierwsza liczba 1346
x+2 - druga liczba1348
x+4 - trzecia liczba1350
2 3 2
2010-01-14T16:01:05+01:00
Zad.1
2,75-0,95=1,8
1,8/2=0,90
zeszyt kosztuje-0,90+0,95=1,85
ołowek-0,90

nie stety nie wiem.
2 3 2