Napisz słownie przebieg reakcju analizy, syntezy, wymiany, utleniania-redukcji, wybierając substraty spośród podanych pierwiastków i związków chemicznych: magnez, wodór, tlen, tlenek rtęci, tlenek miedzi, tlenek węgla, tlenek wodoru, węgiel.
reakcja syntezy:...........................
reakcja wymiany:.........................
reakcja analizy:...........................
reakcja utleniania-redukcji:.............

1

Odpowiedzi

2010-01-14T16:05:57+01:00
R. syntezy:
2H2+O2 -> 2H20
r. wymiany:
CuO + Mg -> MgO + Cu
r. analizy:
2HgO -> 2Hg + O2
r. utleniania-redukcji
Mg + H2O -> MgO + H2
1 5 1