1.W poszczególnych sumach algebraicznych podkreśl w różny sposób grupy wyrazów podobnych i wykonaj ich redukcję:

a).7x+3y-2xy+1-3x-3xy+2
b).-8x-5xy+2y-xy+4x+y+5
c).6ab-4a+5b-3ab+9a-3b+ab
d).a-3x+2ax+7a-2x-ax-5+2a

2.Wykonaj redukcję wyrazów podobnych, a następnie oblicz wartość liczbową otrzymanej sumy algebraicznej :

-4a+2b-c+5a-4b+5c+3a dla a=-3, b=6, c=1/4

3.Wykonaj dodawanie sum algebraicznych i zredukuj wyrazy podobne :
a).3ax+(2ax-5)=
b).-4x+(-2x+3y-3)=
c). (x-2y)+(5x-7y)=
d). (2a+3b)+(-3a+4b)+(a-2b)=

1

Odpowiedzi

2010-01-14T16:30:09+01:00
1.
A. 7x+3y-2xy+1-3x-3xy+2= 4x + 3y - 5xy + 3
B. 8x-5xy+2y-xy+4x+y+5=12x - 6xy + 3y +5
C. 6ab-4a+5b-3ab+9a-3b+ab=4ab + 5a + 2b
D. a-3x+2ax+7a-2x-ax-5+2a=10a - 5x + ax

2.
-4a+2b-c+5a-4b+5c+3a= 4a - 2b + 6c
4*(-3) - 2*6 + 6*1/4
-12 - 12 + 2
-20

3.
a). ax+(2ax-5)=2ax(ax do kwadratu)
b).-4x+(-2x+3y-3)=8x(x do kwadratu)
c). (x-2y)+(5x-7y)=5x - 7xy - 10xy + 14y (y do kwadratu)

nie zrobiłam w zadaniu 3 podpunktu d) ponieważ nie chce zrobić błedu, a szczerze nie jestem pewna czy bym zrobiła dobrze :D
Pozdrawiam P
3 4 3