1. W poniższych zdaniach skreśl błędne informacje .
Allel odpowiadający za powstanie mukowiscydozy jest RECESYWNY / DOMINUJĄCY.
Amniopunkcja to jedna z INWAZYJNYCH / NIEINWAZYJNYCH metod badań prenatalnych.
Terapia genowa polega na wprowadzeniu do komórek chorego obcego CHROMOSOMU / GENU .
Klony to organizmy o PODOBNYM / RÓŻNYM materiale genetycznym.
DNA znajduje się głównie w JĄDRZE KOMÓRKOWYM / BŁONIE KOMÓRKOWEJ.

3. Wyjaśnij, w jaki sposób mutacja w materiale genetycznym bakterii może w korzystny sposób wpłynąć na jej życie.

6. Uzupełnij zdania, korzystając z podanych pojęć.
badania prenatalne, mutacja genowa, choroby genetyczne, organizmy transgeniczne, mutacje, czynniki mutagenne

W prawidłowo zbudowanych genach nagle mogą pojawić się ............... . Większość z nich została wywołana przez ................ . Gdy zmianie ulegnie materiał genetyczny na poziomie DNA, mówimy o .................... . Mutacje często są przyczyną ............................ . Większość z nich można wykryć poprzez ............................... , jeszcze w okresie życia płodowego.

2

Odpowiedzi

2010-01-15T16:06:24+01:00
1. Receywny,inwazyjnych,genu,podobnym,jądrze komórkowym
3.Mutacją genetyczna bakterii wpływa na jej odporność i dzięki niej trudniej ją usunąć
6.mutacje,czynniki mutagenne,mutacji genowej,chorób genetycznych,badania prenatalne
4 2 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T20:28:51+01:00
1. te które należy skreślic to : dominujący , nieinwazyjnych , chromosomu , różnym , błonie komórkowej.


3. Mutacja w materiale genetycznym może wpłynąc na zwiększenie jej oporności przeciw pewnym czynnikom , przez co jest bardzo trudno ją zlikwidowac.

6. a) mutacje.
b) czynniki mutagenne
c) mutacji genowej.
d) chorób genetycznych.
e) badania prenatalne.
4 4 4