Odpowiedzi

2010-01-15T02:20:09+01:00
Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, obiecany przez Niego Mesjasz, który zbawił świat. Jego przyjście zapowiadali juz prorocy Starego Testamentu. Narodzenie zwiastował Archanioł Gabriel. Jezus narodził się w Betlejem, w stajni pośród zwierzętami. Pasterze, którzy w pobliżu paśli owce, przybyli i oddali mu pokłon. Hołd Jezusowi złożyli również trzej mędrcy ze wschodu którzy ofiarowali mu: złoto kadzidło i mirrę.

Święta rodzina musiała wkrótce uciekać do Egiptu, gdyż król Herod dowiedziawszy się o Narodzonym Królu Żydowskim nakazał dokonania rzezi niewiniątek.
Po śmierci Heroda Święta Rodzina powróciła do Nazaretu. Jezus zgodnie z Prawem został ofiarowany w świątyni.
Gdy Jezus Miał 12 lat zgubił się w świątyni Jerozolimskiej, gdzie po trzech dniach odnaleźli go jego rodzice.

Gdy Jezus juz dorósł udał się nad rzekę Jordan, gdzie został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Następnie Jezus udał się na pustynię , gdzie był kuszony przez szatana. Potem Jezus rozpoczął działalność w Galilei, powołał uczniów. Jezus nauczał ludy, m.in. uczynił to na Górze r, gdzie przekazał ludowi osiem błogosławieństw. Jezus wędrując wraz z uczniami od miasta do miasta, dokonywał licznych cudów, uzdrawiał chorych, a nawet wskrzeszał umarłych.
Jezus zwracając się do tłumów posługiwał się głównie przypowieściami.
Na górze Tabor Pan Jezus przemienił się w obecności Piotra, Jakuba i Jana.
Gdy Jezus udał się wraz ze swoimi uczniami do Jerozolimy, aby tam spożyć Paschę, był witany z najwyższą czcią przez tłumy. Gdy spożywali wieczerze Paschalną, jeden z uczniów imieniem Judasz opuścił miejsce gdzie się znajdowali, był on bowiem zdrajcom który wydał Jezusa arcykapłanom. Gdy po wieczerzy Jezus udał się do Ogrodu Oliwnego, aby tam się modlić przed męką, wiedział bowiem co Go czeka, przybyli tam żołnierze którzy Go pojmali.
Jezus staną przed obliczem, Kajfasza, potem zaprowadzono do Annasza, a następnie wydano Go w ręce Piłata, który za namową opłaconego tłumu skazał Go na śmierć.
Zanim jednak to się stało Jezus bardzo wiele cierpiał, Piłat bowiem kazał Go ubiczować, a żołnierze zrobiwszy wieniec z cierni włożyli Mu go na głowę i wyśmiewali Go. Po przebyciu bardzo ciężkiej Dogi Krzyżowej, dźwigając na swych ramionach krzyż Jezus został ukrzyżowany na wzgórzu Golgoty, które jest zwane Miejscem Czaszki. Po tym jak Jezus został wyszydzony na krzyżu, oddał On Swojego Ducha w ręce Ojca. Z powodu zbliżającego się święta Ciało Jesusa zostało zdjęte z krzyża i złożone do grobu. Jezus pokonał jednak śmierć i Zmartwychwstał. Po zmartwychwstaniu ukazał się swoim uczniom, a następnie wstąpił do nieba, gdzie zasiada po prawicy Ojca.
2 5 2