Odpowiedzi

2010-01-14T16:11:37+01:00
Demokracja -ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli.

Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna. Gwarantem istnienia demokracji parlamentarnej jest konstytucja (wyjątkiem są Izrael oraz Wielka Brytania, nie posiadające konstytucji spisanej w jednym akcie).

Demokracja ma swój początek w Starożytnej Grecji. W znaczący wkład w jej rozwój ma także kultura Starożytnego Rzymu oraz kultura Zachodu (Europa, Ameryka Północna i Południowa). Demokracja została nazwana ostatnią formą rządów i rozpowszechniła się znacząco wokół globu.
1 2 1
2010-01-14T16:12:08+01:00
Ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli.
Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna. Gwarantem istnienia demokracji parlamentarnej jest konstytucja (wyjątkiem są Izrael oraz Wielka Brytania, nie posiadające konstytucji spisanej w jednym akcie).
Demokracja ma swój początek w Starożytnej Grecji. W znaczący wkład w jej rozwój ma także kultura Starożytnego Rzymu oraz kultura Zachodu Europa, Ameryka Północna i Południowa. Demokracja została nazwana ostatnią formą rządów i rozpowszechniła się znacząco wokół globu
1 1 1