Odpowiedzi

2009-03-19T08:28:29+01:00
Kompetencje prezydenta RP: Reprezentowanie narodu na arenie międzynarodowej Kieruje polityką zagraniczną Zawiera traktaty międzynarodowe Pełni funkcję zwierzchnika sił zbrojnych Powołuje członków wchodzących w skład Rady Polityki Pieniężnej Posiada inicjatywę ustawodawczą Prawo VETA Kompetencje rady ministrów znajdziesz: http://zadane.pl/zadanie/95