Oblicz.
A) 28+(-12)+2-8
B) (-2,5)+3+(-0,5)+2
C)27+(-82)+(-18)+33
D) 1,4+(-2,1)+(-0,9)+0,6

Wykonaj działania.
A) -2¾+(-1½)-(-4½)-[-(-5¼)+(-6⅔)]
B) 2-(-3,45)+(-7,15)-(-10,125)-3,425
C)-305+(-4,2)-(-0,8)+(-3¾)-(-12³/₂₀)
D) -{-[-(4)-2½]-(-7}+[-(-3,2)-4⅕]+0,75

1

Odpowiedzi

2010-01-14T16:24:17+01:00
A) 28+(-12)+2-8 = 16-6 = 10
b) (-2,5)+3+(-0,5)+2 = 0,5+1,5 = 2
c)27+(-82)+(-18)+33 = -55+15 = -40
d) 1,4+(-2,1)+(-0,9)+0,6 = -0,7-0,3 = -1

Sorry ale tylko to umiem. Pls, Sorry
11 4 11