2. Uzupełnij zdania, korzystając z podanych pojęć.
hemofilia, gen, przeszczep, szczepionka, cukrzyca

Gen warunkujący powstanie białka odpowiedzialnego za krzepnięcie krwi wszczepiony owcom ma zastosowanie w leczeniu chorych na................... . W laboratoriach hoduje się bakterie wytwarzające insulinę, aby wykorzystać ją w leczeniu chorych na .................. . Na pożywkach hoduje się drożdże wykorzystywane do leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B, ponieważ produkują one ................. . Transgeniczne świnie w przyszłości mogłyby być wykorzystywane w transplantologii. Wszczepienie im ludzkiego genu ma ułatwić przyjęcie .................... przez ciało człowieka.

4. Napisz dlaczego mutacjom genowym poddaje się częściej rośliny niż zwierzęta.
5. Podkreśl zdania zawierające prawdziwe informacje dotyczące GMO.
Mają zwiększoną odporność na choroby.
Wprowadza się do ich ciał obcy gen.
Usuwa się z ich komórek określone geny.
Nie stanowią zagrożenia dla równowagi w środowisku.
Często wykazują cechy charakterystyczne dla innych gatunków.
Charakteryzują się większą wydajnością, lecz są trudniejsze w hodowli.
Zawsze wykazują zwiększoną odporność.
6. Wymień 5 chorób do których leczenia wykorzystuje się techniki inżynierii genetycznej.

____________________

1. podkreśl opisy organizmów o bardzo podobnym lub takim samym materiale genetycznym.
bliźnięta jednojajowe, bliźnięta dwujajowe, dąb wyrosły z żołędzia, tulipan powstały z cebulki, wierzba powstała z gałązki, jabłoń wyrosła z nasiona, truskawka powstała z rozłogu.

2. Wyjaśnij pojęcie "klon".

4. W podanych zdaniach skreśl błędne informacje. (napiszcie tylko jakie słowo trzeba skreślić)
Identyczne komórki powstają w wyniku MEJOZY / MITOZY.
Naturalnymi klonami są BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE / ORGANIZMY TRANSGENICZNE.
Bliźnięta jednojajowe mają IDENTYCZNY / RÓŻNY materiał genetyczny.
U roślin kopie materiału genetycznego powstają w procesie rozmnażania PŁCIOWEGO / BEZPŁCIOWEGO.
Tworzenie identycznych genetycznie organizmów z pojedynczego osobnika nazywamy TERAPIĄ GENOWĄ / KLONOWANIEM.
Osobnik potomny, będący wierną kopią rodzica, powstaje z NASIONA / CEBULI.

5. Wymień dwa czynniki, które wpłynęły na to, iż dwie osoby mają inny charakter mimo, że ich materiał genetyczny jest identyczny.

______________________

1. W poniższych zdaniach skreśl błędne informacje .
Allel odpowiadający za powstanie mukowiscydozy jest RECESYWNY / DOMINUJĄCY.
Amniopunkcja to jedna z INWAZYJNYCH / NIEINWAZYJNYCH metod badań prenatalnych.
Terapia genowa polega na wprowadzeniu do komórek chorego obcego CHROMOSOMU / GENU .
Klony to organizmy o PODOBNYM / RÓŻNYM materiale genetycznym.
DNA znajduje się głównie w JĄDRZE KOMÓRKOWYM / BŁONIE KOMÓRKOWEJ.

3. Wyjaśnij, w jaki sposób mutacja w materiale genetycznym bakterii może w korzystny sposób wpłynąć na jej życie.

6. Uzupełnij zdania, korzystając z podanych pojęć.
badania prenatalne, mutacja genowa, choroby genetyczne, organizmy transgeniczne, mutacje, czynniki mutagenne

W prawidłowo zbudowanych genach nagle mogą pojawić się ............... . Większość z nich została wywołana przez ................ . Gdy zmianie ulegnie materiał genetyczny na poziomie DNA, mówimy o .................... . Mutacje często są przyczyną ............................ . Większość z nich można wykryć poprzez ............................... , jeszcze w okresie życia płodowego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T21:20:41+01:00
1.Inżynieria genetyczna – ingerencja w materiał genetyczny organizmów, w celu zmiany ich właściwości dziedzicznych. Polega ona na wprowadzaniu do komórek organizmu, którego cechy chcemy zmienić (biorcy), określonego odcinka DNA innego organizmu (dawcy).

2. hemofilię , cukrzycę , szczepionkę , przeszczepu.
4. *rośliny modyfikowane genetycznie dają lepsze plony, są bardziej odporne na choroby.
*Modyfikacje genetyczne roślin nie wzbudzaja aż takiego niepokoju, jak zwierzęta (np. owca) czy np. ludzie (podobno jest to możliwe, chociaż ze względów etycznych tego nie czyniono - przynajmniej tak się mówi . Sa to przecież rośliny i tyle... Chociaż spożywając je mamy prawdopodobieństwo jakiś zmian w naszym organizmie itp. choć nie jest to do końca potwierdzone (hipoteza)
* Większy zarobek (taniej, wydajniej )
*W ten sposób tworzy się nowe gatunki odporne na choroby, mogące żyć w trochę innym środowisku.


5. a) , b) , e) , f) .
6. cukrzyca , hemofilia , białaczka , mukowiscydoza , nie jestem pewna czy też anemia sierpowata.

1. bliźnięta jednojajowe , tulipan powstały z cebulki,truskawka powstała z rozłogu.

2. klony-zbiór komórek lub organizmów będących swoimi wiernymi kopiami genetycznymi

4.mejozy , organizmy transgeniczne , różny , płciowego , terapią genową , nasiona .

5. Wydaje mi się , że materiał genetyczny nie wpływa na to jaki człowiek będzie miał charakter. Charakter czlowieka ksztalci się podczas jego życia , mają na to wpływ czynniki zewnętrzne , więc np bliźnięta jednojajowe mają różne charaktery .

__________
1.dominujący , nieinwazyjnych . chromosomu , różnym , błonie komórkowej.
3. Może zwiększyc się jej odpornosc na pewne substancje , czynniki przez co będzie ją trudniej zwalczyc (unieszkodliwic)
6. mutacje , czynniki mutagenne , mutacji genowej , chorób genetycznych , badania prenatalne.
14 4 14