Odpowiedzi

2010-01-14T19:14:24+01:00
Dane:
F₁ = 200 kN = 200 000 N
F₂ = 50 kN = 50 000 N
m = 1500 t = 1500 000 kg
V = 54 [km/h] = 54 000 m /3600s = 15 [m/s]

Rozw.:
Z jednej strony siła wypadkowa F równa się:
F = m×a
a z drugiej strony
F = F₁ - F₂
porównujemy więc:
F₁ - F₂ = m×a
z tego liczymy a
a = (F₁ - F₂ ) / m = (200 000 N - 50 000 N) / 1500 000 kg = 0,1[m/s²]

a = V/t
t = V/a = 15 [m/s] / 0,1[m/s²] = 150 s