Odpowiedzi

2010-01-14T16:24:45+01:00
Głównym czynnikiem kształtującym nasze sumienie jest to czy mamy godny wzór do naśladowania.
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
  • peas
  • Rozwiązujący
2010-01-14T16:29:51+01:00
- autorytet moralny-Jezus Chrystus
- bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem
- uświadomienie sobie skutków postępowania
- rozwój poczucia winy
- uwrażliwienie na grzech- o to powinni zadbać już rodzice
- częsty rachunek sumienia
- świadomość intencjonalności czynów
- spowiedź święta
- rozmowa z bliźnim
- krytycyzm
3 3 3
2010-01-14T16:30:32+01:00
Jedynie wychowanie moralne ukazuje świat wartości i przekazując zasady moralnego postępowania może najpełniej przygotować młode pokolenie do dokonywania takich wyborów.
W rozwoju moralnym ważne jest to, że w małym stopniu obejmuje sferę wiedzy i umiejętności, a w dużym - sferę uczuć i motywacji. Z tego wynika,
że posiadając wiedzę i umiejętności, nie zawsze postępuje się moralnie.
Rozwój moralny obejmuje cztery ważne elementy: poznawanie, czego dana grupa oczekuje od swych członków – jest to wyrażone w przepisach prawnych, zwyczajach i zasadach; rozwój sumienia; rozwój poczucia winy i wstydu, gdy postępowanie nie dostosowuje się do standardów społecznych; oraz okazja do interakcji społecznych, dzięki którym można się dowiedzieć, czego grupa społeczna oczekuje od swoich członków.
Mówiąc o rozwoju moralnym, mieliśmy na uwadze procesy składające się na stopniowe przyswajanie przez dorastające jednostki tych norm i wzorów postępowania, które regulują współżycie ludzi.
Wychowanie moralne to proces kształtowania sumienia osoby. Sumienie jest naszym wewnętrznym głosem, które mówi nam, co jest dobre a co złe. Aprobuje nasze zachowanie lub wzbudza poczucie winy.
możemy stwierdzić, że kształtowanie się moralności, nie zachodzi tylko na jednej płaszczyźnie. Zarówno rodzina, szkoła i społeczeństwo ma udział w kształtowaniu wartości młodego pokolenia. Żadna z tych grup nie jest w stanie wszechstronnie rozwinąć człowieka pod względem moralnym. Według bp Kazimierza Nycza „ Ani sama rodzina, ani sama szkoła, ani sama katecheza szkolna, ani sama parafia nie dokonają takiego uspołecznienia młodego człowieka, albo precyzyjniej, nie stworzą młodemu warunków do uspołecznienia, natomiast wszystkie te podmioty mają to uczynić razem, we współpracy.”
2 3 2