Podaj 3 przykłady wykorzystania wód termalnych w celach gospodarczych.
1.
2.
3.

Podaj po jednym przykładzie działań zmierzających do poprawy stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce.
Wody powierzchniowe:
Wody podziemne:

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T17:41:02+01:00
1. Cele rekreacyjne.
2. Wody lecznicze.
3. Energetyka.

* oczyszczalnie ścieków
* ograniczenie środków chemicznych

Ps. To pewnie z książki 'Puls Ziemi' xD
1 5 1