Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T15:02:01+01:00
Po Angielsku :
The monument was a gift of the French government for the USA in the century of passing of declaration of independence. He was left raised in France and handed over in 1884 to the American ambassador to Paris. Then he was undressed on the part and they sent by ship to New York. Revealing took place on 28 October 1886 and president Grover made it Cleveland. A USA is a national monument, managed by National Service Park.

Po Polsku:
Pomnik był darem rządu francuskiego dla USA w stulecie uchwalenia Deklaracji Niepodległości. Został wzniesiony we Francji i przekazany w 1884 roku ambasadorowi amerykańskiemu w Paryżu. Potem rozebrano go na części i wysłano statkiem do Nowego Jorku. Odsłonięcie miało miejsce 28 października 1886 i dokonał tego prezydent Grover Cleveland. Jest narodowym pomnikiem USA, zarządzanym przez National Park Service.