Podaj 3 przykłady wykorzystania wód termalnych w celach gospodarczych.
1.
2.
3.

Podaj po jednym przykładzie działań zmierzających do poprawy stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce.
Wody powierzchniowe:
Wody podziemne:

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T18:06:16+01:00
Przykłady wykorzystania wód termalnych :

• jako miejsce handlu gospodarczego (turyści)
• w TURYSTYCE - jako np. SPA
• w EKONOMII - turystyka
przepraszam ale więcej nie wiem
5 2 5