Odpowiedzi

2010-01-14T16:36:04+01:00
Trybunał Stanu to organ, przed którym ponoszą odpowiedzialność osoby piastujące najwyższe stanowiska państwowe. Orzeka on o odpowiedzialności konstytucyjnej: prezydenta RP, premiera, członków Rady Ministrów, prezesa NBP, prezesa NIK, członków krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, osób, którym szef rządu powierzył kierowanie ministerstwem oraz Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, a także posłów i senatorów (głównie za działalność gospodarczą szkodliwą dla majątku Skarbu Państwa.)Członków Trybunału Stanu wybiera Sejm spoza grona posłów i senatorów; zastępcy przewodniczącego oraz co najmniej połowa członków powinna posiadać kwalifikacje sędziowskie. Skład:
- przewodniczący (zawsze pierwszy prezes Sądu Najwyższego)
- 2 zastępców i 16 członków.