1. Ruch fruwającej muchy po pokoju można przedstawić najlepiej w układzie:
a. dwuwymiarowym,
b. jednowymiarowym,
c. trójwymiarowym

2. Ciało startowało ruchem prostoliniowym z przyspieszeniem 2m/s2. W ciągu 4s przebyło drogę:
a. 4m
b. 16m
c. 32m
d. 8m1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T09:05:42+01:00