Proszę o streszczenie tej ewangelii w kilku zdaniach

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: »Nie mają już wina«. Jezus Jej odpowiedział: »Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?« Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: »Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.« Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: »Napełnijcie stągwie wodą!« I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: »Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!« Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: »Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory.«
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.

1

Odpowiedzi

  • peas
  • Rozwiązujący
2010-01-14T16:47:32+01:00
Podczas wesela odbywającego się w Kanie Galilejskiej, na którym była również Maryja z Jezusem i Jego uczniami, zabrakło wina. Gdy Maryja dowiedziała się o tym, poinformowała swojego Syna, a następnie nakazała sługom, by zrobili wszystko, co powie Jezus. On więc nakazał napełnić 6 stągwi wodą, a gdy to wykonali, powiedział, że mają zaczerpnąć i zanieść staroście weselnemu. Gdy starosta skosztował wody, która stała się winem, pomimo tego, że nie wiedział, skąd się wzięło tak dobre wino, przywołał do siebie pana młodego i pochwalił za to, że do końca utrzymał dobry trunek. Tak Jezus uczynił początek cudów, przez co uczniowie w Niego uwierzyli. Po weselu Pan wraz ze swą Matką, uczniami i braćmi, udali się do Kafarnaum i zostali przez kilka dni.
26 4 26