KRZYŻÓWKA
1....ludowe w Atenach -odpowiednik współczesnego parlamentu. 12 liter
2.jedna z izb parlamentu w Polsce. 4 litery
3.polski odpowiednik łacińskiego pojęcia republika.14 liter
4.urzędnik rzymski który reprezentował interesy ludzi biednych.6liter
5.zorganizowana akcja w której osoby uprawnione głosują na różnych kandydatów.6 liter
6.wysoki urzędnik w Rzymie obecnie przedstawiciel państwa za granicą.6 liter
7.w Atenach pozbawione prawa głosu.7 liter
8.radni stanowią władzę... .7 liter
9.zasiadają w nim senatorowie.5 liter

2

Odpowiedzi

2010-01-14T16:45:50+01:00
1 zgromadzenie
2 sejm
3 rzeczpospolita
4 trybun (ludowy)
5
6 konsul
7 kobiety
8
9 senat
5 2 5
2010-01-14T16:52:21+01:00
1 zgromadzenie
2.sejm
3.rzecz publiczna
4.trybun
5.wybory
6.konsul
7.kobiety
8. USTAWODAWCZĄ (bo taką władzę mają a na 7 liter to nie wiem)
9.senat
6 4 6