Pojęcia:
a)Śluby wiedeńskie
b)sekularyzacja
c)chołd pruski
d)kaprowie
e)folwark pańszczyźniany
f)filsacy
g)przywileje
h)demokrajcja szlachecka
i)sejmniki zeiemskie
j)sejm walny
k)ruch egzekucyjny
l)wojska kwarciane
m)magnaci
N)arianie
o)arasy
Postaci(krótka biografia i wydarzenie z nim związane):
a) Zygmunt Stary
b) Zygmunt August
c) Królowa Bona
d)Albreht Hohenzeger
e)Jan Kochanowki
f)Mikołaj Kopernik
g)Andrzej Frycz Madrzewski,
h)Stanisław Hoziurz
i)Mikołaj Rej
j)Jakub Wujek
Wydarzenia
a)data i przyczyny ostatniej wojny z Zakonem
b)data Hołdu Pruskiego
c)Data podpożąkowania inflant Polsce
d)Przyczyny i skutki postanowienia Folwarków
KRÓTKO I NA TEMA . Przepraszam za błędy w pisowni i że daje tak mało pkt ale więcej nie mam a potrzebuje to

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T17:29:11+01:00
A) Śluby wiedeńskie- są to śluby między szlachtą polską a litewską np.między Jagiellonami a Habsburgami

b)sekularyzacja- przejęcie majątku, urzędów lub innych sfer życia publicznego spod władzy kościelnej na rzecz władz świeckich.

c) Hołd pruski- odbył się 10.04.1525 w Krakowie po zawarciu traktatu między królem Zygmuntem I Starym a Albrechtem Hohenzollernem w dniu 8.04.1525. W wyniku tego aktu Prusy Zakonne zostały przekształcone w Księstwo Pruskie jako lenno Polski.

d)kaprowie- właściciele statków, którzy otrzymywali tzw. listy kaperskie od jednej z wojujących stron na zwalczanie floty handlowej przeciwnika.

e)folwark-wielkie gospodarstwo rolne lub rolno-hodowlane funkcjonujące od XIV wieku, nastawione na produkcję zboża przeznaczonego na zbyt, wykorzystujące pracę przymusową chłopów.

g)przywilej- prawo nadane przez monarchę określonej grupie społecznej obowiązujące na danej ziemi lub w całym kraju.

i)Sejmik ziemski- był to zjazd całej szlachty z terenu danej ziemi bądź województwa.

j)Sejm walny – nazwa parlamentu w dawnej Polsce. Było to zgromadzenie decydujące o polityce całej Rzeczypospolitej.

k)ruch egzekucyjny- ruch polityczny średniej szlachty w XVI w.

l)wojska kwarciane- to oddziały wojskowe utworzone przez Zygmunta II Augusta. Stanowiły one stałe siły zbrojne.

m)magnaci- możnowładca, arystokrata.

Wydarzenia
a)data i przyczyny ostatniej wojny z Zakonem- Krzyżacy chcieli obalić ustalenia pokoju toruńskiego. W niedługim czasie uzyskali oni poparcie od wielkiego księcia moskiewskiego WASYLA. Ostatnia wojna z zakonem odbyła sie w 1519r pod wodzą Alberta Hohenzollerna.
b)data Hołdu Pruskiego- 10.04.1525
c)Data podporządkowania inflant Polsce-28 listopada 1561 r.
d)Przyczyny i skutki postanowienia Folwarków- Pierwsze folwarki powstały w dobrach kościelnych, potem w majątkach szlacheckich oraz magnackich.

Postaci:
a) Zygmunt Stary-najmłodszy syn Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Namiestnik na Śląsku 1499-1501, wielki książę litewski i król polski od 1506. Do czasu objęcia tronu polskiego, w imieniu swego brata, króla czeskiego Władysława Jagiellończyka, administrował księstwami głogowskim i opawskim na Śląsku. 1504 objął zwierzchnie rządy nad całym Śląskiem i Łużycami.

b) Zygmunt II August- wielki książę litewski,król Polski,władca zjednoczonego państwa – Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

c) Królowa Bona- od 1518 Królowa Polski i Wielka Księżna Litewska, Księżna Rusi, Prus i Mazowsza. Księżna Bari i Rosano, spadkobierczyni pretensji do Królestwa Jerozolimy. Żona Zygmunta Starego, matka Zygmunta Augusta.

d)Albrecht Hohenzollern – ostatni wielki mistrz zakonu krzyżackiego w latach 1511-1525. 10 kwietnia 1525 złożył hołd lenny królowi Polski Zygmuntowi Staremu w Krakowie i od tego czasu, aż do śmierci w 1568 r. sprawował władzę książęcą w dawnym państwie zakonnym przemianowanym na Prusy Książęce.

E)Jan Kochanowski- (ur. 1530 w Sycynie koło Zwolenia, zm. 22 sierpnia 1584 w Lublinie) – poeta polski epoki renesansu, sekretarz królewski. Był przedstawicielem – stoicyzmu, epikureizmu, renesansowego neoplatonizmu i głębokiej wiary w Boga, łącząc tradycję antyku i chrześcijaństwa.

f)Mikołaj Kopernik-ur.19.02.1473 w Toruniu, zm. 24.05.1543 we Fromborku) – astronom, matematyk, prawnik, ekonomista, strateg, lekarz, astrolog, tłumacz, kanonik warmiński, scholastyk wrocławski, duchowny katolicki.

g)Andrzej Frycz Modrzewski- (ur. 20.09.1503 roku w Wolborzu – zm. 1572 w Wolborzu) – polski pisarz polityczny okresu renesansu, znany w tym czasie również za granicą, sekretarz królewski, wyznawca irenizmu.

h)Stanisław Hozjusz-(ur. 5.05.1504 w Krakowie, zm. 5.08.1579 w Capranica k. Rzymu) – polski humanista, poeta, sekretarz królewski, dyplomata, biskup chełmiński i warmiński, kardynał, teolog-polemista.

i)Mikołaj Rej z Nagłowic (ur. 4.02.1505 w Żurawnie, zm. między 8.09.a 5.10. prawdopodobnie 4.10. 1569 w Rejowcu) - polski poeta i prozaik epoki renesansu. Był także politykiem oraz teologiem ewangelickim. Długo uznawany za "ojca literatury polskiej".

j)Jakub Wujek- Jakub Wujek (ur. 1541 w Wągrowcu, zm. 27.07.1597 w Krakowie) – polski duchowny katolicki, jezuita, doktor teologii, autor przekładu Biblii na język polski.
7 4 7