1.Jaka jest różnica pomiędzy zachowaniem dziecka a osoby dorosłej?
Co, twoim zdaniem, symbolizują dziecistwo i dorosłość?
2.Uzupełnij schemat określeniami miłości występującymi w hymnie. Podaj Także te Cechy, które nie są wyrażone w prost. Wyjaśnij jak je rozumiesz
\ | /
_ Miłość _
/ | \
3.Na postawie informacji zawartych w ważnej wiadomości uzasadnij że pieśń św. Pawła jest hymnem
(Pieśni Pwała to ''hymn o miłości''

WAŻNA WIADOMOŚĆ!!!
PIEŚŃ to najstarszy tym utworu poetyckiego. W straozytności i średniowieczu wykonywano ją przy akompaniamencie muzyki, później zyskała samodzielną formę.
Typowe cechy pieśni to :
Budowa stroficzna występowanie refrenu i wyraźnego rytmu oraz elementów powtarzających się i podobnych do siebie np. tak samo zbudowanych .

Hymn to uroczysta podniosła pieśń pochwalna sławiąca bólstwo bohaterskie czyny wielkie idee lub powszechne cenione wartośći czy instytucje.


Proszę Pomóżcie kompletnie tego nie rozumiem ;/

1

Odpowiedzi

2009-09-27T17:13:52+02:00
1. Człowiek dorosły ma więcej doświadczenia życiowego niż dziecko. Ponosi odpowiedzialność za swoje czyny, a także za drugą osobę. To on będzie kształtował obraz dziecka, pokazywał swoim zachwaniem jak małoletni ma postępować. Dziecko jest nieświadome niebezpieczeństw świata. Dorosły decyduje sam o swoim życiu i podejmuje pewne decyzje wiedząc, że może spotkać się z porażką. Dziecko jest bezbronne, naiwne i często nie umie być asertywne w przeciwieństwie do dorosłego człowieka.
Moim zdaniem symbol dorosłości jest rozwaga, a także umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. dzieciństwo symbolizuje bezbronność, zabawa i proste spojrzenie na świat, które ogranicza się do kręgu najbliższych.
2.
miłość- cierpliwa, łaskawa,ufna, wierna, wytrwała, pełna nadzieji, nie szuka poklasku czyli nie jest dla innych ludzi, nie potrzebuje ich aprobaty, żeby istnieć, nie pamięta złego czyli opiera si etylko na dobrych chwilach, tych szcześliwych, niekłamliwa,niepyszna,
3. Pieśń św. Pawła jest hymnem, gdyż sławi tak ważną wartość w życiu człowieka jaką jest miłość. Miłość jest ceniona przez wszystkich ludzi, dlatego też tak ważna rolę odgrywa pieśń św. Pawła. Powstała za czasów Jezusa Chrystusa czyli około 2000lat temu, co może świadczyć, że jest najstarszym utworem literackim. Wymieniane są zalety miłośći, co nadaje jej pewnego rytmu. Ponadto powtarza się bardzo często słowo nie, od którego zaczyna się większość zdań.
7 4 7