Uzupełnij zdania :
wokół przewodnika z prądem elektrycznym istnieje (1) _____________ Pole to oddziałuje z innym polem magnetycznym, na przykład z polem (2)____________. Przewodnik z prądem wychyla się w polu magnetycznym magnesu dzięki sile (3) _______. Siła ta zależy od : (4) _____________________________________________. Jej kierunek można ustalić za pomocą reguły (5) ____________.

1

Odpowiedzi

2010-01-15T16:24:47+01:00
Wokół przewodnika z prądem elektrycznym istnieje pole magnetyczne. Pole to oddziałuje z innym polem magnetycznym, na przykład z polem magnesu podkowiastego. Przewodnik z prądem wychyla się w polu magnetycznym magnesu dzięki sile elektrodynamicznej. Siła ta zależy od : indukcji magnetycznej B, natężenia prądu w przewodniku I oraz długości przewodnika znajdującego się w polu magnetycznym np magnesu podkowiastego. Jej kierunek można ustalić za pomocą reguły lewej dłoni.
4 5 4