Uzupełnij zdania, wpisując czynnik lokalizacji przemysłu.
a) w lokalizacji przemysłu celulozowo - papierniczego dużą rolę odgrywają...
b) lokalizację nowych zakładów przemysłowych na terenach dużej koncentrcji przemysłu, ludności i innej działalności gospodarczej utrudniają...
c) wysoko wykwalifikowana kadra jest niezbędna w lokalizacji przemysłów...
d) bliskość ... jest niezbędna w lokalizacji przemysłów produkujących szybko psującą się żywność, zaspokajających podstawowe potrzeby ludności, a także przy produkcji wyrobów, które mogłyby ulec zniszczeniu w transporcie.
e) zwiększenie opłacalności produkcji, wynikające z lokowania przemysłu na terenach rozbudowanej infrastruktury technicznej jest efektem oddziaływania....

1

Odpowiedzi

2010-01-15T11:14:47+01:00
A) bliskość wody: rzek, jezior
b) brak przestrzeni (bo zajmują ją domy i obecne fabryki
c) np. elektronicznym,
d) kosumentów, hurtowni, sklepów
e) niestety nie mam pomysłu.

Mam nadzieję, że pomogłam.
6 2 6