Przetłumacz zdania:
Britain leads the world in emergency help for travellers.Apart from a similar organisation at London's other airport,Heathrow,no other airport in the world offers such a service.Travel-Care is financed by Gatwick Airport Ltd,.British Airways and the British Government.They also receive money from private people,some of them grateful for help they themselves have received.This money pays for the three employees and twelve other assistans,most of them former airport staff,ranging from airport directors to duty-free shop assistans.But in spite of all the facilities they have here at Travel-Care there are a few travellers who simply cannot be helped.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T16:54:32+01:00
Brytania prowadzi świat w pomocy ewentualności dla *travellers.Apart* od podobnej organizacji przy innym lotnisku Londynu,*Heathrow*,żadnego innego lotniska w świecie proponuje (ofiaruje) taki *service.Travel-Care* jest sfinansowany przez *Gatwick* Lotnisko Ltd,.Brytyjskie Trasy lotnicze i Brytyjski *Government.They* także otrzymują pieniądze od prywatnego ludzie (lud; ludowy),pewna ilość & (oni) wdzięczny dla pomocy one s& (samodzielnie) ma *received.This* pieniądze płaci (opłaca; płace) dla trzech pracowników i dwunastu innego *assistans*,większa część & (oni) poprzedni personel lotniska,szeregujący (szeregowanie; wahający się; wahanie) od dyrektorów lotniska wolny (bezpłatny) obowiązek (opłata celna) sklep *assistans.But* mimo całych ułatwień one ma tutaj przy Podróży troski (uwaga) tam są niewiele (niewielka ilość; niedużo) *travellers* kto (który) łatwo nie może być .
2010-01-14T16:55:05+01:00
Brytania prowadzi świat w pomocy ewentualności dla *travellers.Apart* od podobnej organizacji przy innym lotnisku Londynu,*Heathrow*,żadnego innego lotniska w świecie proponuje (ofiaruje) taki *service.Travel-Care* jest sfinansowany przez *Gatwick* Lotnisko Ltd,.Brytyjskie Trasy lotnicze i Brytyjski *Government.They* także otrzymują pieniądze od prywatnego ludzie (lud; ludowy),pewna ilość & (oni) wdzięczny dla pomocy one s& (samodzielnie) ma *received.This* pieniądze płaci (opłaca; płace) dla trzech pracowników i dwunastu innego *assistans*,większa część & (oni) poprzedni personel lotniska,szeregujący (szeregowanie; wahający się; wahanie) od dyrektorów lotniska wolny (bezpłatny) obowiązek (opłata celna) sklep *assistans.But* mimo całych ułatwień one ma tutaj przy Podróży troski (uwaga) tam są niewiele (niewielka ilość; niedużo) *travellers* kto (który) łatwo nie może być .