Zadanie 1 .
Iloczyn dwóch liczb różniących się o 2 jest równy kwadratowi liczby
większej . Jakie to liczby ?

Zadanie 2 .
Jeżeli od kwadratu pewnej liczby odejmiemy kwadrat sumy tej liczby i liczby 3, to otrzymamy 27. Jaka to liczba ?

Zadanie 3 .
Jeżeli bok kwadratu zwiększony o 2 cm, to pole powierzchni tego kwadratu powiększy się o 28 cm kwadratowych . Oblicz długość boku tego kwadratu .

Odpowiedzi też prosę . ! ; ***

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-15T18:23:07+01:00
Zad 1
szukane liczby:
Zad 1)
dane:
x+2 - większa liczba
Rozwiązanie ;
x(x+2) = (x + 2 )²
x² + 2x = x² + 4x +4
-2x = 4
x = -2
x + 2 = -2 + 2 = 0
x - większa liczba
x-2 druga
x(x-2) = x ²
x² - 2x = x²
-2x = 0
x = 0
x-2 = 0 -2 = -2

Odp.Szukanymi liczbami są -2 i 0

Zad 2)
x--nieznana liczba
x²-(x+3)²=27
Rozwiązanie :
x²-(x²+6x+9)=27
x²-x²-6x-9=27
-6x=36 |:(-6)
x=-6

Odp : Szukaną liczbą jest -6


4 4 4