Uzupełnij następujące równania reakcji:
Mg + H₂SO₄→..........+..........
Mg + .........→MgCl₂
NaoH + H₂SO₄→..........+..........
Al + H₃PO₄→.........+........
Al + ........→Al₂S₃
Ca(OH)₂ + H₂CO₃→............+ ............

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T17:16:30+01:00
Mg + H₂SO₄→ MgSO₄ + H₂
Mg + Cl₂→MgCl₂
2NaOH + H₂SO₄→Na₂SO₄ + 2H₂0
2Al + 2H₃PO₄→2AlPO₄ + 3H₂
2Al + 3S→Al₂S₃
Ca(OH)₂ + H₂CO₃→ CaCO₃ + 2H₂0