UWAGA! DAJE MAX !!
chemia nowej ery 1 gim zadanie 28 i 29 str 55
28.Sposród podanych atomów wypisz grupy izotopów tego samego pierwiastka chemicznego. Podaj nazwy i symbole tych pierwiastków:
₂₆⁵⁶E ⁴⁰₂₀E ⁷⁴₃₂E ⁵⁴₂₄E ⁶⁷₃₀E ¹⁸⁷₇₅E ⁵⁸₂₆E ⁴⁴₂₀E ⁵⁰₂₄E ¹⁸⁵₇₅E ⁶⁶₃₀E ⁴²₂₀E ⁷⁰₃₂E ⁶⁴₃₀E
⁵²₂₄E ⁷⁶₃₂E ⁵⁴₂₆E ⁶⁸₃₀E.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T17:28:25+01:00
Żelazo (Fe)-₂₆⁵⁶E,⁵⁸₂₆E,⁵⁴₂₆E
German (Ge)-⁷⁴₃₂E,⁷⁰₃₂E,⁷⁶₃₂E
Chrom (Cr)-⁵⁴₂₄E ,⁵⁰₂₄E,⁵²₂₄E
Cynk (Zn)-⁶⁷₃₀E ,⁶⁶₃₀E,⁶⁴₃₀E ,⁶⁸₃₀E
Ren (re)-¹⁸⁷₇₅E ,¹⁸⁵₇₅E
Wapń (Ca)-⁴⁰₂₀E ,⁴⁴₂₀E,⁴²₂₀E
3 3 3