(PILNE) Rozwiąż zadania:

1. Wskaz podobieństwa w ukształtowaniu powierzchni Ameryki Północnej i Południowej.

2. Wyjaśnij na przykładzie Ameryki wpływ ciepłych i zimnych prądów morskich na klimat lądu.

3. Scharakteryzuj rozmieszczenie ludności w Ameryce Północnej i Południowej, zwróć uwagę na czynniki decydujące o rozmieszczeniu ludności.

4. Wyjaśnij, dlaczego większa część Ameryk znajduje sie na zlewisku Oceanu Atlantyckiego.

5. Wymień przyczyny dużego zróżnicowania etnicznego ludności Ameryki.

6. Ocen przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Ameryce Północnej, Południowej. Podaj po 2 przykłady obszarów o najlepszych i najgorszych warunkach do rozwoju rolnictwa.

7. Wymień 3 różnice miedzy gospodarka wysoko rozwiniętych krajów Ameryki Północnej a gospodarką najsłabiej rozwiniętych krajów Ameryki Łacińskiej.

8. Wyjaśnij terminy: technopolia i megalopolis, podaj przykład.

9. Wyjaśnij dlaczego Meksyk jest nazywany krajem wulkanów i trzęsień ziemi.

10. Omów skutki eksplozji demograficznej, która miała miejsce w Meksyku.

11. Scharakteryzuj rolnictwo Brazylii.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T11:04:32+01:00
Ad1.
-południkowy układ głownych form rzeźb terenu.
ad2.
Zachodnie wybrzeża Ameryki znajduja sie pod wpływem zimnych prądów (Peruwiańskiego i Kalifornijskiego) powodują, że ilość opadów jest niewielka.
Ciepłe prądy (brazylijski, Karaibski, Zatokowy) przyczyniaja do zwiekszenia sum opadów na wybrzeżach wschodnich.
ad3.
Obecnie w Ameryce żuje ok. 890 mln osób. Ludność na obu kontynentach tworzy mozaike ras oraz grup etnicznych. Duże zróżnicowanie ludności jest efektem kilku wielkich fal migracji, które objęły oba kontynenty.
ad4.
ad.5
Ponieważ duzo osób z całego świata przybywa do Ameryk.
ad6.
ad7.
Gospodarka wysoko rozwinięta:
- wysoka wartość PKB na 1 mieszkańca
- w strukturze PKB dominują usługi
- wysoki poziom rozwoju rolnictwa
Goispodarka słabo rozwinieta:
- niski poziom rozwoju przemyslu
- przestarzale technologie produkcji
- niedobór wyksztalconej kadry pracowniczej
ad8.
TECHNOPOLIA- obszar skupiajacy duza liczbe zakladow przemyslu hihg-tech
np. Dolina krzemowa
MEGALOPOLIS- tereny silnie zurbanizowane, na ktorych blisko siebie lezy klika guzych aglomeracji.
np. na wschód w A.pólnocnej składa się z : Boston, Nowy Jork, Filadelfia, Baltimore i waszyngton
ad9.
Poniewaz Meksyk leży w aktywnej strefie sejsmicznej na granicy płyt litosfery i to przyczynia do trzesniej ziemi.
ad10.
ad11.
nalezy do czolowych producentow zywnosci na swiecie. W kraju tym uprawia sie m.in. kawowce, trzcine cukrowa, soje, bawelne
1 1 1