Odpowiedzi

2010-01-14T18:28:14+01:00
30 r p.n.e.- Przejęcie władzy przez Oktawiana
449 r p.n.e- Ogłoszenie Prawa XII tablic.
395 r n.e.- Podział Imperium Rzymskiego na:
- Cesarstwo Zachodniorzymskie
- Cesartwo Wschodniorzymskie
476 r n.e.- Upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego