Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-15T11:09:21+01:00
CaCO₃---prażenie---→CaO + CO₂

Dane: z 25 g CaCO₃ otrzymano 10g CaO

1)obliczamy stosunek stechiometryczny CaCO₃ do CaO:
CaCO₃= 40+12+3×16= 100g
CaO= 40+16=56g

2)obliczamy wydajność teoretyczną:
100g CaCO₃------------56g CaO
25g CaCO₃-------------X

X= 25g × 56g : 100g = 14g

2) obliczamy wydajność procentową
wydajność % = wydajność rzeczywista : wydajność teoretyczna ×
100%
wydajność rzeczywista wynosi 10g (tyle powstało CaO w praktyce)

wydajność % = 10 :14 × 100 % =71,4 %
6 4 6