Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-27T17:43:50+02:00
Przyczyny reformacji:
a)POZYTYWNE:
-Handel relikwiami
-Gromadzenie majątków przez duchowieństwo
-Wielkie odkrycia geograficzne zmieniają sposób postrzegania przez człowieka świata.
-Wzrastająca władza papieża, biskupów, księży (duchowieństwa)
-Łączenie w jednym ręku przez dostojników kościelnych kilku stanowisk, co uniemożliwiało skuteczną pracę duszpasterską, za to przynosiło duże dochody
-Kościół cieszył się wielkimi przywilejami (np. własne sądownictwo)
-Wyższe duchowieństwo usiłowało odgrywać ważną rolę polityczną (np. w Polsce prymas w czasie bezkrólewia pełnił funkcję głowy państwa)

b)NEGATYWNE:
-Głęboki upadek moralny duchowieństwa
-Sprzedaż odpustów
-Słabe wykształcenie duchownych
-Rozprzestrzenianie się w Europie myśli humanistycznej Renesansu, narastający sceptycyzm wobec głoszonych dotąd doktryn
-Chęć zagarnięcia dużych majątków kościelnych przez szlachtę i władców
-Opór chłopów i mieszczan przeciwko dziesięcinie
-Walka o władzę polityczną
-Korupcja szerząca się wśród duchowieństwa
-Język łaciński ograniczał liczbę osób czytających i interpretujących Biblię.
-Obsadzanie członków rodziny godnościami kościelnymi


Skutki reformacji:
a) POZYTYWNE:
-Rozłam w kościele chrześcijańskim: oddzielenie się Kościołów protestanckich (np. ewangeliczno-augsburski, czyli luterański; Kościół kalwiński, anabaptyści, anglikanie itd.) od Kościoła katolickiego
-Uniezależnianie się od papieża i hierarchii kościelnej w państwach protestanckich
-Powstanie dwóch nurtów kultury na terenie Europy Zachodniej, Środkowej i Północnej
-Biblia w języku narodowym.
-Podział Europy na kraje katolickie i protestanckie
-Podział polityczny i religijny Niemiec
-Wzrost znaczenia idei tolerancji (m.in. w Koronie Królestwa Polskiego)

b)NEGATYWNE:
-Wojny religijne, toczone na terenie m.in. Niemiec i Francji, liczne prześladowania ze strony wielu uczestników walki
-Upadek uniwersalizmu religijnego i kulturowego23 3 23
2009-09-27T19:25:03+02:00
POZYTYWNE :
rozkwit kultur narodowych, publikacja literatury w językach narodowych
rozwój piśmiennictwa
biblia w językach narodowych
rozwój szkolnictwa
wzrost znaczenia idei tolerancji
rozwój druku

NEGATYWNE :
-Podział Europy na kraje katolickie i protestanckie
-wojny religijne
-ROZŁAM W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM
-kontrreformacja Kościoła katolickiego
-Odnowa religijna Kościoła Katolickiego
-uniezależnienie się od papieża o hierarchii kościelnej w państwach protestanckich
11 3 11