Ciało ruszyło z miejsca i poruszało się w czasie t₁=4s ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem a₁=4m/s².
Następnie poruszało się ze stałą prędkością t₂=12s po czym zaczęło hamowanie ruchem jednostajnie opóźnionym. Do chwili zatrzymania upłynęło t₃=8s opóźnienie ciała wynosiło a₂=2m/s².
Korzystając z danych wyk następujące polecenia:
a)narys wykres szybkości w zależności od czasu (nie wymagam)
b)oblicz całkowitą drogę przebytą przez ciało
c) oblicz szybkość średnią na całej trasie

Pilne

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T19:36:30+01:00
1. ruch jednostajnie przyspieszony
t₁=4s
a₁=4m/s²
v końcowe = t*a
v końcowe = 4*4
v końcowe = 16
s = a*t²/2
s = 4*4²/2
s = 32 m

2. ruch jednostajny
t₂=12s
v=const
v= 16 m/s
s = v*t
s = 16*12
s = 192 m

3. ruch jednostajnie opóźnionym
t₃=8s
a₂=2m/s²
v początkowe = 16 m/s
s = a*t²/2
s = 2*8²/2
s = 64 m

4. całkowita droga
s = 64 + 192 + 32
s = 288 m

5. średnia szybkość
s = 288 m
t = 8 + 12 + 4
t = 24
v = s/t
v = 288/24
v = 12 m/s

Mam nadzieję że pomogłam :)
Liczę na najlepszą ;)
1 5 1