Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-27T17:33:48+02:00
Np.: COOH = 1*12u + 2*16u + 1*1u = 12u+32u+1u=45u
2009-09-27T17:35:33+02:00
Masę cząsteczkową związku chemicznego obliczamy jako sumę iloczynów mas atomowych przez ilość atomów danego pierwiastka
2009-09-27T17:39:31+02:00
Masy cząsteczek są to masy cząsteczek wyrażone w atomowych jednostkach masy. Masa cząsteczkowa jest równa sumie mas atomów z których składa się dana cząsteczka:
np. masa cząsteczkowa wody
odczytane z układu okresowego pierwiastków: woda ma 2 atomy wodoru i 1 atom tlenu, czyli masa cząsteczkowa wody to:
1u razy 2 + 16u = 18u
1 5 1