Maria Ossowska
[Średniowieczny rycerz]

[1] Rycerz- jak wiadomo- musiał być bezwzględnie wierny zobowiązaniom podjętym w stosunku do równych siebie. Jan Dobry [...] gdy jego syn uciekł z Anglii, gdzie był więziony jako zakładnik, sam oddał się w ręce Anglików w zastępstwie zbiega. Powszechnie znane jest czynienie dziwnych ślubów, które obowiązywały wbrew wszelkim regułom rozsądku. [...] Huizinga pisze o grupie rycerzy, która ślubowała nie uciekać nigdy z pola walki dalej niż na odległość 50 akrów. Dziewięćdziesięciu rycerzy miało przypłacić ten ślub życiem. [...]

[2] O chwale rycerz decydowało nie tyle zwycięstwo, ile to, jak walczył. Walka mogła dla niego bez jego ujmy kończyć się klęską i śmiercią tak, jak rzecz się miała z Rolandem. Śmierć na polu walki była dobrym zakończeniem jego biografii, bo trudno było dopuścić do życia w starczym niedołęstwie. Fair Play obowiazujący w walce dyktowany był [...] przez szacunek dla przeciwnika, dumę, postawę zabawową, lęk przed odwzajemnieniem i, wreszcie, humanitaryzm. Szacunek dla przeciwnika, duma i względy zabawowe prowadziły do ubiegania się w walce o równe szanse. Jeżeli rycerz, z którym się walczyło, spadł z konia (a w z broi nie mógł podnieść się o własnych siłach), ten, kto go strącił, sam także zsiadł z konia, żeby wyrównać szanse. 'Nie zabiję nigdy rycerza, który spadł z kona- wołał Lencelot- Boże broń mnie przed taką niesławą'. [...]

[3] Rycerzowi w zbroi nie wolno było się cofać. [...] Nic, co mogło być poczytywane za tchórzostwo, nie było dopuszczalne. Roland nie chciał dąć w róg dla przywołania pomocy, żeby nie pomyślano, że się boi. Nic to, że ta odmowa pociągnęła za sobą śmierć jego przyjaciela i wyrżnięcie jego wojowników. Ten brak względów dla innych nie razi najwyraźniej niebios, skoro archanioł Gabriel osobiście zlatuje z nieba po duszę bohatera.

1) okresl w jakiej relacji pozostaje pierwsze zdanie do pozostalych zdan w 1 akapicie
a) jest teza ktora pozostale zdania udowadniaja za pomoca konkretnych przykladow
b) nie jest bezposrednio zwiazane z pozostalymi zdaniami
c) rozpoczyna nowy watek ktory pozostale zdania kontynuuja
d) jest dygresja ktora ubarwia tresc calego tekstu
2) Jaki jest stosunek autorki do ślubów średniowiecznych rycerzy (1 akapit)?
3) Na podstawie akapitu [2] określ, z czego wynikała zasada fair play przestrzegana przez średniowiecznych rycerzy.
4) wskaz w akapitach (1,2 i 3) przykłady. Jaka jest ich rola ?
5) Na podstawie akapitu 3 napisz czego najbardziej obawiał się średniowieczny rycerz ?
6) jaki charakter ma ostatnie zdanie 3 akapitu?
a) stwierdza fakt
b) wprowadza nowy watek rozwazan
c)stawia problem
d)jest ironiczne

POMOCY !!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T18:49:42+01:00
1.a
2. Autorka uważa śluby rycerskie za dziwne. Możemy też wydedukować, że uważa je za niepotrzebne.
3. Z szacunku do przeciwnika, dumy, strachu, humanitaryzmu.
4, Jan dobry oddający się w ręce Anglików, śmierć Rolanda, słowa Lancelota.
Ma to na celu uargumentowanie tez wysuniętych przez autorkę.
5. Posędzenia go o to, że odczuwa strach.
6.b


Tak sądzę.
24 3 24