Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T18:05:31+01:00
1. Jest hierarchią zwierzchnią diecezji, więc modlimy się o to by dobrze wypełniał swoje obowiązki względem kościoła

2. sobór powszechny-w Kościołach chrześcijańskich - spotkanie biskupów całego Kościoła w celu ustanowienia praw kościelnych (kanonów soborowych) i uregulowania spraw doktryny wiary i moralności.
synod biskupów-instytucja doradcza powołana do życia przez papieża Pawła VI 15 września 1965.

Definicja i zadania Synodu Biskupów Wg nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Synod Biskupów to zebranie przedstawicieli Episkopatów (Biskupi) z różnych regionów świata w celu omówienia zagadnień związanych z działalnością Kościoła. Synod Biskupów podlega bezpośrednio papieżowi, posiada też własne struktury organizacyjne, takie jak Sekretariat Generalny.

Podział Synodu Biskupów Synod Biskupów obraduje na sesjach zwyczajnych (co 3-4 lata), nadzwyczajnych i specjalnych.

Sesje specjalne poświęcone są poszczególnym częściom świata lub krajom, i tak na przykład w 1991 roku odbył się Synod dla Europy, a w 1994-1995 roku Synod dla Afryki.
4 3 4